0
Wakacje kredytowe w SKOK Energia

Zarząd SKOK Energia w związku zagrożeniem rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19,wprowadza dla członków Kasy możliwość skorzystania z 3 miesięcznych„Wakacji kredytowych”.     Z w/w rozwiązania mogą skorzystać członkowie Kasy, którzy bezpośrednio zostali dotknięci skutkami wprowadzenia stanu zagrożenia emidemicznego i w związku z tym utracili płynność finansową oraz możliwość uzyskiwania dochodów, w szczególności dotyczy to: osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pracowników, którzy w związku z zawieszeniem działalności przez pracodawców zostali pozbawieni dochodów.

 

     Wniosek o odroczenie spłat powinien być złożony min 3 przed dniem wymagalności raty, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w przypadku przeterminowania raty max  30 dni.

 

Skorzystanie z „wakacji kredytowych” możliwe jest raz w ciągu roku kalendarzowego.

 

Wniosek o odroczenie spłat rat na okres 3 m-cy można złożyć:

     - drogą mailowa na adres: windykacja@skokenergia.pl,

     - przesłać na adres siedziby SKOK Energia ul. Hamernicka 4 lok 1, 26-900 Kozienice

     - w szczególnych przypadkach osobiście w placówce Kasy (niezalecane).

Od wniosku nie pobierane są żadne opłaty.

 

     Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji w jakiej znalazł się Pożyczkobiorca/Kredytobiorca w związku z pandemią oraz nazwę i dane firmy, w której jest/był zatrudniony lub której jest właścicielem.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie po jego dostarczeniu do Kasy.

Kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat.

Zmieni się też harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki. Nowy harmonogram Kasa dostarczy Klientowi w sposób wskazany we wniosku.

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu (48) 611-31-20 lub (48) 611-31-13.

 

Wniosek o "Wakacje kredytowe"awojcik, 23-03-2020, odsłon: 550


 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k